news-details
Kultura

Brušenjem, varenjem, modeliranjem... do skulpture

 U sklopu međunarodnog kulturnog projekta COMPLICITIES, u kojem je vodeći partner JP Kulturni centar Bar, za djecu i mlade uzrasta 6-18 godina održana je radionica o osnovama vajarstva u ateljeu akademske vajarke iz Bara mr Maje Čakalović.

U sklopu projektne Grupe Dizajn, djecu i mlade su o različitim vajarskim tehnikama podučavali Čakalović, koja je koordinator grupe, i akademska vajarka Ina Martinović.

Nakon demonstracije upotrebe alata i opreme koji se koriste u vajarstvu, polaznici su upoznati i sa različitim materijalima koje koriste vajari, a u praktičnom dijelu, polaznici su sami kreirali svoje skulpture.

-Okupili smo najmlađe učesnike koje smo animirali na prethodnoj radionici, i jako mi je drago što su bili baš kreativni. Bili su oduševljeni načinom na koji vajari rade, kako se vari, brusi.... Uz naš nadzor i pomoć, i sami su probali da vare, i to im se jako dopalo.

Koleginica Ina im je pokazala kako se radi sa materijalima, a potom su se polaznici najviše posvetili plastelinu, u kombinaciji sa metalnim elementima. Jako zanmljivo mi je bilo što je dosta njih odabralo da radi figuraciju. Sve u svemu,jako smo zadovoljni kako je sve prošlo, naša sljedeća radionica biće posvećena slikarstvu-kazala je Čakalović. 

 COMPLICITIES (skraćenica od “COntemporary art Modeling Peripheries for LIvable CITIES”) je međunarodni projekat kulturne saradnje koji se finansira iz fondova EU u sklopu INTERREG IPA CBC Itallija-Crna Gora –Albanija 2014/2020 programa. 

Projekat za cilj ima da kroz učešće i akcije savremenih umjetnika različitih žanrova učini gradske periferije prijemčivijim i atraktivnijim mjestima za život, započet je 2018. i biće završen krajem ove godine, Vodeći partner je JP Kulturni centar Bar iz Crne Gore, a partneri su Opština Leće iz Italije i CDP iz albanskog Skadra