news-details
Ekonomija

Naplata prihoda Opštine Tivat za dva miliona manja od plana

 Izvor: Vijesti

Autor: Siniša Luković

Planirana naplata prihoda budžeta Opštine Tivat u prošloj je godini odbacila za preko 2 miliona eura – pokazuju podaci iz završmnpg začuna budžeta za 2019., a koji će se naći pred obornicima na predstojećoj sjednici SO Tivat 30.juna.

Umjesto planiranih 22.461.000 eura, administracija gradonačelnika Tivta dr Siniše Kusovca (DPS) lani je ostvarila prihode od samo 20.206.820 eura, što je nepunih 90 odsto plana. To je već četvrta godina zaredom kako aktuelna garnitura tivatske DPS-SD-HGI lokalne vlasti čiji je mandat na isteku, ne uspijeva da ostvari planirani budžet.

Ipak, ni lani kada je ovaj podbačaj bio među najvećima do sada, kao ni tri godine prije toga, nije dolazilo do formalnog rebalansa budžeta jer je lokalna administracija jednostavno pribjegavala drastičnom kresanju kapitalnih investicija i ulaganja u razvoj grada, na račun redovne isplate plata izuzetno naraslom broju opštinskih službenika i činovnika, te redovnih isplata sredstava iz budžeta njegovim drugim korisnicima.

Isto se, prema završnom računu budžeta za 2019, dogodilo i prošle godine kada je administracija gradonačelnika Kusovca za skoro 40 odsto  „skresala“ kapitalne izdatke koji su umjesto planiranih 12,72 miliona eura na kraju godine iznosili samo 8,09 miliona eura, dok se procenat isplate svih ostalih planiranih budžetskih troškova kretao između 92 i 100 odsto.

Ukupni budžetski troškovi lani su inače, iznosili 17.327.657 eura što je tek 78 odsto, odnosno preko 5 miliona eura manje od plana. I dok je lani veoma uspješno „cijedio lokalno stanovništvo“ ostvarivši naplatu poreza od čak skoro 110 odsto u odnosu na plan (8,64 umjesto planiranih 7,9 miliona eura), Kusovac je značajno podbacio u naplati svega ostalog – posebno onoga što je lokalna uprava na ovaj ili onaj nalin trebala da dobije od države, ili investotora koji grade brojne objekte što su lani počeli da niču na cijeloj teritoriji tivatske opštine.

Tako su lokalne komunalne takse naplaćene skoro četvrtinu ispod planiranog iznosa, dok je kod naplate naknada taj podatak još i porazniji jer su naplaćene tek dvije trećine od planiranih ukupno 3,05 miliona eura po tom osnovu.

Umjesto očekivanih 1,78 miliona eura donacija od čega je najviše trebalo da uplati državno Morsko Dobro za izgradnju nove obalne infrastrukture, Kusovac je lani uspio da dobije tek 989.000 eura, ili nešto preko 55 odsto planiranih sredstava.

 Koliko je loše radila njegova administracija pokazuje i podatak da aktuelna tivatska DPS-SD-HGI vlast nije lani uspjela da natjera čak ni svoje članove - službenike i namještenike Opštine kojima je lokalna uprava ranije davala kontorverzne i ultrapovoljne kredite za „riješavanje stambenog pitanja i poboljšanje uslova stanovanja“ da redovno izmiruju svoje obaveze. Tako je Opština prošle godine uspjela da naplati samo 46 odsto od ukupno planiranih 17.000 eura prihoda po osnovu redovne otpate tih kredita.

Iz izvještaja o tokovima novca, vidi se da je Kusovčeva administracija lani imala za skoro 230.000 eura uvećane troškove za plate i ostala lična primanja lokalnih činovnika i namještenika, rashodi lolane uprave za usluge porasli su skoro 120.000 eura u odnosu na 2018. dok je iznos novca koji je lani Opština platila za bankarske kamate skoro 50 odsto veći nego godinu ranije.

Stavka „ostali izdaci“ veća je za 50.000 eura nego 2018. koliko je lani povećana i stavka „transferi pojedincima, institucijama i NVO sektoru“.

Istovremeno, da nije dobio donacije od države od skoro milion eura a kojih 2018. godine gotovo da uopšte nije bilo, te da lani nije prodao duplo više opštinske imovine nego što je to učinio 2018, Kusovac bi po ostvarenim tekućim prohodima svoje administracije, lani bio čak i ispod ukupnog nivoa tekućih prihoda Opštine Tivat iz 2018.

To pokazuje da su osnovane kritike tivatske opozicije da narasla administracija koju je gradonačenik nagomilao, nije efikasna u radu i naplati lokalnih prihoda, već da samo sve viđe košta građane- poreske obveznike.